Kapitalförvaltning

Individuell rådgivning för
en effektiv kapitalförvaltning

Ganthor AB - Wall Street-byggnader som representerar kapitalförvaltning
Aktiv och behovsanpassad förvaltning för din unika situation.

Om du fått nog av bankrådgivare som enbart talar varmt om de egna fonderna eller på den provisionsjagande mäklaren kan Ganthor vara rätt rådgivare för dig.

All rådgivning från Ganthor är individuellt anpassad och baserad på dialog med den enskilde kunden. Vi tror på konceptet att anpassa lösning efter kunden, inte tvärtom. Inom förmögenhetsförvaltningen tar vi speciellt hänsyn till placeringshorisont, likviditetsbehov och riskbenägenhet.

I uppdraget handlar det om att förstå våra kunders behov & mål samt att skapa förtroende, tillit och ömsesidig respekt och därför förespråkar vi en öppen dialog och fullständig transparens i alla våra kundrelationer.

Ganthor AB är ett ombud till Addeqt AB och står under deras tillsyn. Våra rådgivare är både försäkringsdiplomerade samt licensierade via SwedSec och InsureSec som verkar för kunskaper och regelefterlevnad för anställda på finansmarknaden.

Inom den rådgivande förvaltningen erbjuder vi dig att tillsammans med din rådgivare skapa så goda förutsättningar som möjligt för att uppnå dina mål. Behovsanalysen är grundläggande för att vi ska lära känna dig och förstå dina mål. Vad många har gemensamt är att de behöver ha personlig rådgivning för att kunna fatta de bästa besluten.

Finansiell planering

Ganthor AB är ett ombud till Addeqt AB och står under deras tillsyn. Alla våra rådgivare är försäkringsdiplomerade samt licensierade via SwedSec och InsureSec som verkar för kunskaper och regelefterlevnad för anställda på finansmarknaden.

Företagsrådgivning

Vi kan bistå dig och ditt företag inom områden som rör företagsstrukturer, cash-management samt optimering av framtida uttag.

Försäkringsrådgivning

Vi förvaltar kapital i försäkringsskal så som tjänstepension, privat pension och kapitalförsäkring för både företag och privatpensioner. Du som kund kan välja mellan en rad olika försäkringsupplägg så som (depåförvaltning, fondförvaltning eller traditionell förvaltning).

Portföljförvaltning

Ganthor strävar efter att på ett effektivt och strukturerat sätt skapa portföljer som passar dina preferenser och behov. Genom ett nära samarbete skapar vi en tydlig strategi för investeringar som utgår från din unika situation.

Urvalsprocess

Vi har en solid urvalsprocess av olika finansiella tillgångar och investeringar för att matcha dina behov och önskemål med de bästa förvaltarna. Våra rekommendationer utgår alltid ifrån vad vi själva tror på och kan tänka oss investera i.
Ganthor AB - Gammal byggnad med molnig himmel

Därför ska du välja oss

Obegränsade investeringsmöjligheter

Inom förmögenhetsförvaltningen jobbar vi med att utvärdera olika placeringsalternativ från världens ledande förvaltare för att hitta produkter som vi anser har en bra möjlighet att generera bra avkastning samt hitta produkter som motsvarar våra kunders önskemål.

Aktiv och behovsanpassad förvaltning

Vi utgår inte från färdiga mallar där alla ska passa in. Hos oss utgår vi från kundens unika behov och förväntningar innan vi presenterar ett upplägg.

Den personliga relationen

Den personliga relationen är viktig för oss för att förstå varje kunds unika och i många lägen komplexa situation.