Vi är din professionella rådgivare
för finansiella och ekonomiska frågor

Kapitalförvaltning, försäkringsrådgivning, redovisning & rådgivning.
Ganthor AB - En vy över Malmös hamn med båtar och byggnader längs kajen
Ganthor AB - Hand som håller en blomma med ett mynt, som representerar kapitalförvaltning

Om du fått nog av bankrådgivare som enbart talar varmt om de egna fonderna eller på den provisionsjagande mäklaren kan Ganthor vara rätt rådgivare för dig.

All rådgivning från Ganthor är individuellt anpassad och baserad på dialog med den enskilde kunden. Vi tror på konceptet att anpassa lösning efter kunden, inte tvärtom. Inom förmögenhetsförvaltningen tar vi speciellt hänsyn till placeringshorisont, likviditetsbehov och riskbenägenhet.

Cirkel med pilikon
Ganthor AB - Två händer som håller en mynt, som representerar försäkringsrådgivning

Vi på Ganthor erbjuder professionell försäkringsrådgivning för både dig som privatperson och ditt företag. Vi hjälper dig med analys och genomgång av dina nuvarande försäkringar för att säkerställa att du och ditt bolag är rätt försäkrade.

Vi är medvetna om att livet innebär en mängd olika risker, vilket är varför vi strävar efter att bistå dig med rätt försäkringsskydd vid varje given tidpunkt.

Cirkel med pilikon
Ganthor AB - Ikon som visar nivåer med mynt och en blomma på högsta nivån, som representerar redovisnings- och rådgivningstjänster

Om du söker efter en pålitlig redovisningsbyrå som kan hjälpa dig med bokslut och årsredovisningar, eller avlasta dig med den löpande bokföringen, så är Ganthor Ekonomi rätt val för dig. Vi erbjuder en personlig service där du får en nära kontakt med din personliga redovisningskonsult.

Cirkel med pilikon
Om oss

Vi är specialiserade
inom rådgivning, kapitalförvaltning och redovisning

Ganthors historia går tillbaka till 2010 då Daniel Ganton och Fredrik Thorgren tillsammans med två tidigare partners grundade sitt första kapitalförvaltnings-bolag. År 2017 valde Daniel och Fredrik att gå vidare med ny bolagsstruktur. Samma år bildades Ganthor AB som idag har kontor i Malmö, Kalmar och Västerås. 2023 ansluter Joakim Lerud som partner i bolaget.

Ganthors verksamhet bedrivs genom två bolag Ganthor AB & Ganthor Ekonomi AB. Bolagen kontrolleras i sin tur av ett holdingbolag GLT Holding AB som inte har någon egen verksamhet utan har som enda uppgift att äga aktier i dotterföretag. GLT Holding AB har även ägande i Novu Holding AB, Unika Försäkringar i Sverige AB, Sekretesso AB, Leasio Finans AB samt AddEqt AB.

Cirkel med pilikon
Ganthor AB - Två medarbetare tittar på varandra och ler